fbpx
Kafelek do wpisu blogowego Certyfikaty w branży tekstylnej - czy są ważne?, Atelier no.75, no75
Ekologia,  materiały używane w pracowni,  Moda

Certyfikaty w branży tekstylnej – dlaczego są ważne?

W dzisiejszych czasach coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, jakie materiały są wykorzystywane do produkcji odzieży i jakie są jej warunki produkcji. Z tego powodu coraz większa liczba firm z branży tekstylnej wprowadza certyfikaty, które potwierdzają spełnienie określonych standardów w procesie produkcji i wytwarzania materiałów.

Certyfikaty te nie tylko pomagają zaspokoić potrzeby klientów, ale także zapewniają, że produkty są wytwarzane w sposób zrównoważony, a pracownicy biorący udział w procesie produkcji są traktowani z szacunkiem i godnością. W tym artykule przyjrzymy się różnym certyfikatom, które są wykorzystywane w branży tekstylnej.

GOTS – Global Organic Textile Standard

Jednym z najważniejszych certyfikatów w branży tekstylnej jest Global Organic Textile Standard (GOTS). Ten certyfikat potwierdza, że produkt został wyprodukowany z naturalnych, organicznych materiałów, takich jak bawełna, wełna lub jedwab, a proces produkcji był w pełni zgodny ze standardami ekologicznymi i społecznymi.

Certyfikat GOTS obejmuje wiele kwestii, takich jak minimalizowanie szkodliwych wpływów produkcji na środowisko, zapewnienie uczciwych warunków pracy dla pracowników, a także zapobieganie wykorzystywaniu pracy dzieci. Wszystkie etapy produkcji, od zbiorów wełny po proces farbowania, muszą być zgodne z normami GOTS.

Pomimo że certyfikacja GOTS jest kosztowna i wymagająca czasu, wielu producentów i marek odzieżowych decyduje się na nią, ponieważ zwiększa ona wiarygodność ich produktów i umożliwia im dotarcie do klientów poszukujących produktów organicznych.

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 to kolejny popularny certyfikat, który potwierdza, że materiał spełnia określone standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Certyfikat ten jest przyznawany produktom, które zostały poddane szeregowi testów i spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące szkodliwych substancji chemicznych.

Certyfikat ten sprawdza, czy produkt zawiera substancje, takie jak formaldehyd, chlorofenole, barwniki zawierające rakotwórcze składniki, pestycydy i wiele innych szkodliwych substancji. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania, aby uzyskać certyfikat, co oznacza, że nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji powyżej określonego poziomu.

Odnosi się on do różnych rodzajów materiałów, takich jak tkaniny, dzianiny, przędza i gotowe wyroby odzieżowe. W ten sposób certyfikat ten obejmuje cały łańcuch dostaw, co oznacza, że każda firma zaangażowana w produkcję i dystrybucję produktu musi spełnić określone standardy.

W wyniku certyfikacji OEKO-TEX Standard 100 klienci mają pewność, że produkt, który kupują, jest wolny od substancji szkodliwych i nie zagraża ich zdrowiu.

Fairtrade

Certyfikat Fairtrade to kolejny certyfikat, który stał się coraz popularniejszy w branży tekstylnej. Gwarantuje on, że producenci materiałów i odzieży otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę, a także zapewnia im warunki pracy zgodne z międzynarodowymi standardami.

Produkty z certyfikatem Fairtrade są wytwarzane z surowców pochodzących z farm, gdzie pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, a także spełnione są wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W procesie produkcji stosowane są także praktyki, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Certyfikat Fairtrade obejmuje różne produkty, takie jak bawełna, kakao, kawa i banany, ale także odzież. Firma, która chce otrzymać certyfikat Fairtrade musi spełnić rygorystyczne standardy, które obejmują cały łańcuch dostaw – od uprawy surowca po dystrybucję gotowego produktu.

Wprowadzenie certyfikatu Fairtrade w branży tekstylnej pomaga zapewnić, że pracownicy biorący udział w produkcji otrzymują godziwe wynagrodzenie, a także przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy w krajach rozwijających się.

Responsible Wool Standard (RWS)

warto również wspomnieć o Responsible Wool Standard (RWS), który jest certyfikatem stosowanym w branży wełnianej. RWS został opracowany w celu zapewnienia, że wełna jest pozyskiwana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Certyfikat RWS wymaga, aby farmerzy przestrzegali określonych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i etycznych praktyk. Farmerzy muszą zapewnić, że zwierzęta są traktowane w sposób humanitarny i zgodny z ich naturalnymi potrzebami, a także że żyją w warunkach, które minimalizują ich stres i zapewniają dobre warunki zdrowotne. W ramach RWS farmy muszą również przestrzegać wytycznych dotyczących ochrony środowiska, takich jak minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych, ochrona gleby i wody, a także minimalizacja zużycia wody i energii.

Certyfikacja RWS obejmuje cały łańcuch dostaw, od farmy po sprzedaż produktu końcowego. W ramach procesu certyfikacji producenci i handlowcy muszą przestrzegać rygorystycznych standardów dotyczących przetwarzania wełny i jej modyfikacji, a także śledzenia całego łańcucha dostaw, aby zapewnić, że wełna jest pozyskiwana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Animal Welfare Approved

Jeszcze jednym ważnym certyfikatem w branży tekstylnej, który warto omówić, jest Animal Welfare Approved (AWA). AWA to certyfikat, który został opracowany w celu zapewnienia, że zwierzęta wykorzystywane do produkcji wełny są traktowane z godnością i szacunkiem, a ich dobrostan jest priorytetem.

Certyfikat AWA wymaga, aby producenci przestrzegali wytycznych dotyczących dobrostanu zwierząt, takich jak zapewnienie wystarczającej przestrzeni życiowej, właściwej opieki weterynaryjnej, odpowiedniego odżywiania i zgodnego z naturą środowiska. W ramach certyfikacji producenci muszą również zapewnić, że zwierzęta są traktowane zgodnie z ich naturalnymi potrzebami, a ich życie jest wolne od bólu, cierpienia i niepotrzebnego stresu.

Wnioski

Certyfikaty są coraz bardziej powszechne w branży tekstylnej i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że produkty są wytwarzane w sposób zrównoważony i zgodny z normami społecznymi i ekologicznymi. Certyfikaty takie jak GOTS, OEKO-TEX Standard 100 i Fairtrade pomagają zwiększyć świadomość konsumentów i umożliwiają im dokonywanie świadomych wyborów zakupowych.

Dzięki certyfikatom klienci mają pewność, że produkt, który kupują, jest wolny

od substancji szkodliwych i nie zagraża ich zdrowiu, a także, że produkcja odbywa się w sposób zrównoważony i uczciwy.

Należy jednak pamiętać, że certyfikaty nie są jedynym sposobem na zwiększenie zrównoważonej produkcji i zrównoważonego konsumpcjonizmu. Ważne jest, aby firmy dążyły do wprowadzenia zmian w swoich praktykach i procesach produkcyjnych, a klienci byli bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych i kupowali produkty od firm, które angażują się w zrównoważoną produkcję.

Certyfikaty to narzędzia, które pomagają firmom i konsumentom w realizacji tych celów. Wprowadzenie certyfikatów w branży tekstylnej to krok w dobrym kierunku, ale nadal istnieją wyzwania związane z produkcją i konsumpcją tekstyliów, takie jak nadmierne zużycie wody, emisja zanieczyszczeń, wykorzystywanie pracy dzieci i praca w niebezpiecznych warunkach.

Aby naprawdę osiągnąć zrównoważoną branżę tekstylną, konieczne jest wprowadzenie zmian w całym łańcuchu dostaw, od uprawy surowców po dystrybucję i recykling. Wymaga to zaangażowania zarówno firm, jak i konsumentów, którzy mogą dokonywać świadomych wyborów zakupowych i wybierać produkty, które są bardziej zrównoważone i zgodne z wartościami ekologicznymi i społecznymi.

Podsumowując, certyfikaty to ważne narzędzie w zapewnianiu zrównoważonej produkcji i zrównoważonego konsumpcjonizmu w branży tekstylnej. Certyfikaty takie jak GOTS, OEKO-TEX Standard 100 i Fairtrade pomagają zwiększyć świadomość konsumentów i umożliwiają im dokonywanie świadomych wyborów zakupowych. Jednak, aby naprawdę osiągnąć zrównoważoną branżę tekstylną, konieczne są dalsze działania, takie jak wprowadzenie zmian w praktykach produkcyjnych, redukcja zużycia wody i emisji zanieczyszczeń, poprawa warunków pracy i likwidacja pracy dzieci.

Anna z Atelier No.75

Dodaj komentarz